Personal tools

Home Newsroom Legal News Nieuwe wet mede-eigendom: termijn voor coördinatie statuten opnieuw verlengd
Advocaten | Avocats

Nieuwe wet mede-eigendom: termijn voor coördinatie statuten opnieuw verlengd

last modified Feb 27, 2017 03:46 PM

De nieuwe wet op de mede-eigendom van 2 juni 2010 (cfr. eerdere newsflash “De vernieuwde regeling inzake mede-eigendom”) vereiste dat de syndicus een aangepaste gecoördineerde versie opstelde van de basisakte, het reglement van de mede-eigendom en het huishoudelijk reglement en deze voorlegde aan de algemene vergadering van mede-eigenaars vóór 1 september 2011. Ingevolge een eerste aanpassing van de nieuwe wet op de mede-eigendom kregen de syndici in ons land twee jaar langer de tijd, meer bepaald tot 31 augustus 2013, om een ontwerp van statuten aangepast aan de nieuwe wet op de mede-eigendom voor te leggen aan de algemene vergadering (cfr. eerdere newsflash “Nieuwe wet mede-eigendom: termijn voor coördinatie statuten verlengd”).

Deze coördinatietermijn werd recentelijk echter opnieuw verlengd ingevolge de wet van 17 augustus 2013 (BS 22 augustus 2013) tot wijziging van de wet van 2 juni 2010.

Dit betekent dat de basisakte, het reglement van de mede-eigendom en het huishoudelijk reglement in overeenstemming moeten worden gebracht met de nieuwe wet op de mede-eigendom uiterlijk tegen 1 september 2014, en niet langer tegen 1 september 2013.

Aan de basis van voormelde verlenging ligt de praktische overweging dat het merendeel van de verenigingen van mede-eigendom hun statuten nog niet hebben kunnen aanpassen aan de nieuwe wetgeving. De oorzaak daarvan ligt onder meer in de onduidelijkheid die er heerst omtrent de interpretatie van artikel 19, §2 van de wet van 2 juni 2010 op de mede-eigendom. Artikel 19, §2 bepaalt namelijk dat geen authentieke akte vereist is voor de aangepaste tekst van het reglement van mede-eigendom, voor zover de algemene vergadering op hetzelfde of op een later tijdstip geen wijzigingen aanbrengt aan de basisakte zelf. Bijgevolg zal een authentieke akte wel vereist blijven voor wijzigingen die geen verband houden met de wet maar wel aanpassingen impliceren aan de basisakte. Artikel 577-4, §1 van het Burgerlijk Wetboek stelt namelijk duidelijk dat iedere wijziging aan de basisakte het voorwerp moet uitmaken van een authentieke akte.

In concreto betekent het voorgaande dus dat de bestaande basisakte, het reglement van mede-eigendom en het huishoudelijk reglement, tegen uiterlijk 1 september 2014 dienen aangepast zijn aan de nieuwe artikelen 577-3 tot 577-14 van het Burgerlijk Wetboek, en daarvoor tevens ter goedkeuring moeten worden voorgelegd aan de algemene vergadering van mede-eigenaars.

Stefaan Van Dyck, Advocaat/Avocat, Tel.: + 32 2 800 70 38, E-mail: svandyck@laga.be
Katrien Kempe, Advocaat/Avocat, Tel.: + 32 2 800 70 34, E-mail: kakempe@laga.be

Click here to read English version
Click here to read French version

Laga Newsletter

Subscribe button

Breakfast meetings

Bkfst_New                               

Laga organises regular breakfast meetings on the latest legal developments in employment, pensions and benefits. Participation is free of charge. Check our events page for more information on the next session.