Personal tools

Home Newsroom Legal News Bepalingen over tewerkstelling in tijden van crisis
Advocaten | Avocats

Bepalingen over tewerkstelling in tijden van crisis

last modified Feb 27, 2017 03:42 PM
Op 25 juni 2009 is in het Belgisch Staatsblad de wet houdende diverse bepalingen over tewerkstelling in tijden van crisis verschenen. Deze wet bevat de volgende drie maatregelen, toepasbaar in de tweede helft van 2009, om de productie te verminderen en de loonkost te verlagen, gekoppeld aan het behoud van voldoende koopkracht voor de werknemers: economische werkloosheid voor bedienden, crisistijdskrediet, tijdelijke collectieve arbeidsduurvermindering.

Enkel ondernemingen in moeilijkheden kunnen toepassing maken van de economische werkloosheid voor bedienden en het crisistijdskrediet. Het betreft de onderneming die van jaar op jaar een omzet- of productiedaling van 20% kent ofwel wiens arbeiders economisch werkloos zijn gedurende minstens 20 % van hun normale arbeidstijd. Bovendien dient de onderneming te beschikken over een sector-CAO, ondernemingsCAO of een goedgekeurd ondernemingsplan.

  1. Economische werkloosheid bedienden

De werkgever kan de uitvoering van de arbeidsovereenkomst van bedienden volledig schorsen gedurende maximaal 16 weken. Hij kan deze ook gedeeltelijk schorsen gedurende maximaal 26 weken. In geval van gedeeltelijke schorsing moet de bediende minstens 2 dagen per week werken. Daarbij krijgt de bediende een RVA-uitkering en een werkgeverssupplement dat minstens gelijkaardig is aan dat van economisch werkloze arbeiders.

  1. Crisis tijdskrediet

Bij een individueel, schriftelijk akkoord tussen de werkgever en de werknemer kunnen voltijdse werknemers 1/5de of 1/2de minder werken. Dit kan vanaf 1 tot 6 maanden. Tijdens deze periode krijgen zij minimaal een RVA-uitkering. De werkgever kan een werkgeverssupplement toekennen. Periodes van crisistijdskrediet worden niet aangerekend aan het eigenlijke tijdskrediet.

  1. Tijdelijke collectieve arbeidsduurvermindering

Bij CAO kan de werkgever de arbeidsduur met 1/5de of 1/4de verminderen. Daarbij wordt een RSZ-vrijstelling toegekend van 600 EUR (1/5de) of 750 EUR (1/4de) per werknemer en per kwartaal. Bij het combineren van deze arbeidsduurvermindering met een vierdagen week wordt dit bedrag verhoogd tot respectievelijk 1.000 EUR en 1.150 EUR per werknemer en per kwartaal. Merk op dat 3/4 van deze vermindering van werkgeversbijdragen moet terugvloeien naar de werknemers in de vorm van een looncompensatie.

Geert Joosten, Advocaat, Tel.: +32 2 800 70 68, E-mail: gejoosten@laga.be

Click here for the English version.
Click here for the French version.

Laga Newsletter

Subscribe button

Breakfast meetings

Bkfst_New                               

Laga organises regular breakfast meetings on the latest legal developments in employment, pensions and benefits. Participation is free of charge. Check our events page for more information on the next session.