Personal tools

Home Newsroom Legal News Drempelbedragen voor overheidsopdrachten 2016 - 2017
Advocaten | Avocats

Drempelbedragen voor overheidsopdrachten 2016 - 2017

last modified Nov 30, 2015 03:53 PM
Op 24 november 2015, werden de nieuwe Europese drempelbedragen voor overheidsopdrachten voor de periode 2016 - 2017 vastgesteld (1). Deze drempels zullen eerstdaags worden overgenomen in het Belgische recht bij ministerieel besluit en zijn onverkort van toepassing op de opdrachten die vanaf 1 januari 2016 zullen worden opgestart.

De drempels verschillen naargelang de opdrachtencategorie, alsook naargelang de aanbestedende overheid. Zij worden in onderstaande tabel schematisch weergegeve (2):

Kathleen De hornois, Advocaat-vennoot/Avocat associĆ©, Tel.: + 32 2 800 70 60, E-mail: kdehornois@laga.be
Ine Van Herck, Advocaat/Avocat, Tel.: +32 2 800 70 18, Email: ivanherck@laga.be

Click here to read English version
Click here to read French version

(1) Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2170 van 24 november 2015 van de Commissie tot wijziging van Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de toepassingsdrempels inzake de procedures voor het plaatsen van opdrachten; Gedelegeerde Verordening Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2171 van 24 november 2015 van de Commissie tot wijziging van Richtlijn 2014/25/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de toepassingsdrempels inzake de procedures voor het plaatsen van opdrachten.

(2) Enkel de belangrijkste categorieƫn worden weergegeven; voor de uitzonderingen, zoals bv defensie aankopen, wordt verwezen naar de tekst van de Verordening.

Laga Newsletter

Subscribe button

Breakfast meetings

Bkfst_New                               

Laga organises regular breakfast meetings on the latest legal developments in employment, pensions and benefits. Participation is free of charge. Check our events page for more information on the next session.